Tin tức cập nhật

Đề nghị bổ sung hai khoản phí khi định giá đất


Chi phí dự phòng và lãi vay được HoREA đề nghị bổ sung vào tổng chi phí phát triển thửa đất ước tính theo phương pháp thặng dư.

Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 44 quy định về giá đất, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết nội dung định giá đất theo phương pháp thặng dư chưa hợp lý và cân bằng.

Cụ thể, phương pháp thặng dư lấy tổng doanh thu ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 44 chưa tính chi phí dự phòng và lãi vay trong tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất. HoREA cho rằng quá trình thực hiện dự án thường phát sinh thêm chi phí đầu tư xây dựng nên việc lập chi phí dự phòng rất cần thiết.

Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã quy định doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu trên 20% tổng vốn đầu tư dự án dưới 20 ha và trên 15% với dự án lớn hơn 20 ha. Nếu thực hiện nhiều dự án, doanh nghiệp phải phân bổ vốn chủ sở hữu đảm bảo tỷ lệ trên cho từng dự án. Do đó, các chủ đầu tư phải huy động thêm nguồn vốn khác, trong đó có vốn vay tín dụng. HoREA nhìn nhận chi phí lãi vay là khoản chi thực tế của tất cả doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Hiệp hội đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét bổ sung hai khoản vào cách tính chi phí phát triển thửa đất gồm: chi phí dự phòng theo quy định về xây dựng và chi phí lãi vay theo quy định về thuế.

Trước đó, HoREA đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm ban hành nghị định gỡ vướng về định giá đất để “cởi trói” cho hàng trăm dự án nhà ở thương mại. Đơn vị này cho rằng Nghị định 44 còn tồn tại một số quy định bất cập về định giá đất. Điều này dẫn đến hàng trăm dự án bất động sản, nhà ở thương mại trên cả nước không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đồng thời không cấp sổ hồng cho khách hàng.

Ngọc Diễm
Source link