Tin tức cập nhật

Đề xuất công bố chi tiết dự án bất động sản trên hệ thống thông tin các tỉnh


Doanh nghiệp có thể phải công khai đầy đủ thông tin dự án bất động sản trên hệ thống thông tin nhà ở, thị trường địa ốc của các tỉnh.

Yêu cầu này được đề cập tại điều 4 – công khai thông tin bất động sản, dự án đưa vào kinh doanh trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

Cơ quan quản lý đang đề xuất doanh nghiệp trước khi ký hợp đồng đặt cọc hoặc bán, cho thuê bất động sản, dự án phải công khai đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin tại hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương nơi có dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng phải tự công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp – tương tự quy định hiện hành. Bên cạnh kênh thông tin này, hiện nay các chủ đầu tư cũng chỉ cần công bố thông tin tại trụ sở ban quản lý dự án (với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản) và tại sàn giao dịch bất động sản (với trường hợp kinh doanh qua sàn). Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thường công bố thông tin về bất động sản, dự án không đầy đủ…

Dự thảo mới cũng quy định chi tiết những nội dung mà doanh nghiệp phải công bố như quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án, thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đã được cơ quan quản lý phê duyệt.

Các thông tin pháp lý của bất động sản, dự án cũng yêu cầu được công bố như văn bản chấp thuận cấp bảo lãnh của ngân hàng; văn bản của chủ đầu tư xác định rõ việc có hoặc không có thế chấp đối với nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; văn bản xác nhận hoặc hóa đơn (phiếu thu) của cơ quan thuế, kho bạc nhà nước thể hiện việc chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Trong trường hợp thay đổi các thông tin đã công bố, doanh nghiệp phải cập nhật lại trên trang thông tin điện tử và thông báo đến cơ quan quản lý hệ thống thông tin các tỉnh nơi có dự án chậm nhất sau 5 ngày làm việc.

Anh Tú
Source link