Tin tức cập nhật

Không đăng ký sử dụng đất có thể bị phạt 10 triệu đồng


Tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại đô thị từ sau ngày 5/1/2020 mà không đăng ký có thể bị phạt đến 10 triệu đồng.

Thông tin này được nêu trong dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, đang được lấy ý kiến.

Theo quy định, khi sử dụng đất lần đầu phải thực hiện đăng ký, kê khai tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý khi bắt đầu sử dụng đất. Khi có biến động (chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho…), người sử dụng đất cũng cần khai báo.

Theo nghị định 91/2019 hiện hành, tại khu vực nông thôn, trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu trong 24 tháng từ ngày 5/1/2020 sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Còn quá thời hạn trên 24 tháng, tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng. Khu vực đô thị có mức phạt tương ứng với 1-2 triệu đồng và 2-4 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại dự thảo mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất tăng mức phạt tiền với cả hai khu vực này. Cụ thể, sử dụng ở nông thôn trước ngày 5/1/2020 mà không thực hiện đăng ký sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng. Trong trường hợp sử dụng đất sau mốc này mà không đăng ký bị phạt 3-5 triệu.

Mức phạt với với khu vực đô thị gấp đôi với nông thôn. Như vậy, cá nhân, tổ chức sử dụng đất tại đô thị sau ngày 5/1/2020 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu có thể bị phạt tối đa 10 triệu đồng, tăng thêm 6 triệu so với quy định hiện hành.

Với đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất…, dự thảo mới cũng quy định mức phạt tối thiểu nếu không thực hiện tăng thêm 1 triệu đồng mỗi trường hợp vi phạm.

Hiện tại, nếu chậm đăng ký biến động đất đai tại nông thôn sẽ bị phạt ở các mức 1-3 triệu và 2-5 triệu đồng. Thì tại dự thảo mới, án phạt được nâng lên mức 2-3 triệu và 3-5 triệu đồng. Tương ứng với khu vực đô thị là 4-6 triệu và 6-10 triệu đồng.

Anh Tú
Source link