Tin tức cập nhật

VCCI: Quy trình thẩm định giá bán nhà xã hội chưa công bằng với chủ đầu tư


Dự thảo quy định chủ đầu tư phải chỉnh giá bán, trả phần chênh lệch nếu cao hơn kết quả thẩm định của nhà nước, điều này chưa công bằng cho các bên, theo VCCI.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý cho Bộ Xây dựng về Dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, quy trình thẩm định giá bán nhà xã hội được VCCI đánh giá còn nhiều điểm chưa hợp lý.

Theo dự thảo, hồ sơ đề nghị thẩm định giá của chủ đầu tư phải có hồ sơ pháp lý gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao đất, duyệt quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng. VCCI cho rằng quy định này chưa hợp lý vì cơ quan quản lý đã có hồ sơ trên nên đề nghị bỏ yêu cầu này để tạo thuận lợi về thủ tục hành chính.

Về trình tự thẩm định giá, dự thảo cho biết nếu giá của cơ quan nhà nước cao hơn giá bán đã ký hợp đồng mua bán của chủ đầu tư, doanh nghiệp không được thu thêm. Trường hợp thấp hơn, chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng mua bán hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục, đồng thời trả phần chênh lệch cho người mua.

VCCI cho rằng cần xem xét lại quy định này vì “gây bất lợi một cách bất hợp lý cho chủ đầu tư”. Nếu cơ quan quản lý không đưa ra kết quả trong thời hạn quy định, chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà xã hội với khách hàng theo phương án giá đã trình thẩm định hoặc giá đề nghị trong hồ sơ dự thầu. Việc ký hợp đồng này là hợp pháp.

“Dự thảo yêu cầu chủ đầu tư phải chỉnh lại giá bán nếu cao hơn kết quả thẩm định là thiếu căn cứ, trong khi ban hành văn bản thẩm định muộn là lỗi của cơ quan quản lý”, VCCI cho biết.

Cơ quan này cũng cho rằng, cùng sử dụng kết quả thẩm định giá của nhà nước, nếu chủ đầu tư bán thấp hơn thì không được điều chỉnh, còn bán giá cao hơn phải chỉnh lại. Điều này chưa đảm bảo công bằng cho các bên tham gia giao dịch. Bởi việc ký lại hợp đồng và trả phần chênh cho người mua sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng cho chủ đầu tư và khách hàng.

Do đó, VCCI đề nghị ban soạn thảo bỏ quy định trên để đảm bảo tính hợp lý và tăng tính trách nhiệm cho cơ quan thẩm định giá của nhà nước.

Cơ quan này cũng đề nghị làm rõ quy định nếu sử dụng giá trúng đấu thầu, chủ đầu tư không phải thẩm định lại giá bán nhà ở xã hội. Bởi quy định này chưa rõ ràng việc chủ đầu tư có phải thông báo giá bán cho cơ quan quản lý trước khi ký hợp đồng với người mua hay không. Theo VCCI, cần quy định rõ ràng vấn đề này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai.

Ngọc Diễm
Source link