Tin tức cập nhật

Nam Lengthy lãi gần 484 tỷ đồng năm 2023


Doanh thu thuần và tài chính sụt giảm khiến lãi ròng năm 2023 của Công ty Đầu tư Nam Long hạ 13% so với năm trước đó, còn gần 484 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), cho thấy doanh thu thuần 3 tháng cuối năm đạt gần 1.636 tỷ đồng, tăng nhẹ 7 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán cao khiến cho lãi gộp giảm 15%, về còn 692 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng sụt hơn 50% so với cùng kỳ 2022, về còn 128 tỷ đồng.

Xét cả năm 2023, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.181 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản sụt gần 29%, còn 2.905 tỷ đồng. Doanh thu tài chính năm rồi cũng giảm 36%, về mức hơn 246 tỷ đồng.

Bù lại, năm ngoái công ty này có khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 418 tỷ đồng (năm 2022 chỉ thu được 25 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã cắt giảm mạnh các chi phí hoạt động, nhờ vậy lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2023 chỉ giảm 13% so với năm 2022, tức gần 484 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.

Đến 31/12/2023, tổng tài sản của Nam Long hơn 28.600 tỷ đồng, tăng 5% sau một năm. Phần tăng lên chủ yếu do hàng tồn kho tăng gần 17% so với đầu năm, chiếm hơn 60% tổng tài sản. Trong đó, giá trị bất động sản dở dang tập trung vào loạt dự án như Izumi (8.550 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.560 tỷ đồng), Akari (1.666 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 2 (1.603 tỷ đồng, dự án Cần Thơ (1.280 tỷ đồng)…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Nam Long đã tăng 9%, vượt 15.000 tỷ đồng. Trong đó số tiền người mua trả trước tăng 17%, đạt hơn 3.800 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được hạch toán thành doanh thu khi doanh nghiệp bàn giao nhà cho khách hàng. Bên cạnh đó, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp cũng tăng 18%, lên hơn 6.100 tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay bao gồm 50% vay ngân hàng, còn lại là qua trái phiếu.

Nguyên Tiêu
Source link